Technické informace
Technické detaily

Technické informace

Chcete se dozvědět více informacích o našich technologiích? Chcete porozumět kompletaci systému, způsobu uložení na různé typy zdiva? Potom jste navštívili tu správnou část našeho webu. Pod následujícími odkazy naleznete ke stažení vše od katalogových listů stropních panelů Spiroll přes technické detaily uložení stropních panelů až po doporučené úpravy spodních líců stropu.

Betonové stropní panely Spiroll

O detailní technický návrh a statické posouzení stropu se postará náš tým technického oddělení STROPSYSTEM. Pod následujícími odkazy naleznete podrobné technické parametry. Pokud zatím nepotřebujete obchodně-technickou kalkulaci, ale zajímává jen tloušťka stropní konstrukce k danému rozponu stropu, tyto dokumenty Vám pomohou. Je důležité si uvědomit, že větší prostupy stropními dílci nebo významné bodové zatížení stropu ovlivňuje celkovou únosnost dílce (stejně jako požární odolnost nebo stupeň vlivu prostředí).

Doporučení, návody a postupy

Po dobu více než 20-ti let sbíráme zkušenosti nejen našich kolegů montérů, techniků a statiků, ale také našich zákazníků. Rozhodli jsme se o tyto zkušenosti podělit také s Vámi.