Stropní panely Spiroll


Stropní dílce Spiroll si zákazníci často představují jako stropní železobetonové desky. Avšak tento stavební systém, naší vlastní výroby, je sytém předpjatých dutinových stropních panelů. Můžeme vyzdvihnout jejich vlastnosti, jako je především požární odolnost a vysoká únosnost. Dále je nutno podotknout, že naše stropní dílce Spiroll umožňují překlenutí velké vzdálenosti mezi nosnými konstrukcemi stavby, a to až do 20 metrů.

Betonové stropní panely Spiroll

Pod následujícími odkazy naleznete podrobné technické parametry. Pokud zatím nepotřebujete obchodně-technickou kalkulaci, ale zajímá Vás jen tloušťka stropní konstrukce k danému rozponu a zatížení stropu, tyto dokumenty Vám pomohou. Je důležité si uvědomit, že větší prostupy stropními dílci nebo významné bodové zatížení stropu snižuje celkovou únosnost dílce a požární odolnost..