Nezávazně poptat
Goldbeck Studio

Finální úpravy stropů

Surový průmyslový design

surový průmyslový deign stropsystem goldbeck

Popis

U takového typu výsledného stropu se co nejvíce minimalizují dodatečné úpravy. Zákazníci chtějí zanechat viditelné přírozené nedostatky povrchu (kaverny, různobarevnost, otisky skladovacích prokladů, ...)

Tip

Správkovou hmotu je lepší nanést v mírně větším objemu a po lehkém zavadnutí (dle technologického postupu použité správkové hmoty) zahladit ručně do požadovaného tvaru.

Ošetření

1 Lokální poškození - na požadované místo nanést správkovou hmotu (rychletuhnoucí hmota na bázi betonu) a vytvarovat do požadovaného tvaru. Je důležité zvolit barevně příbuzný odstín a směs namíchat v konzistenci dle postupu doporučeného výrobcem.

Čistý leštěný design

čistý leštěný design stropsystem goldbeck

Popis

V posledních letech velice oblíbená finální podoba. Strop má viditelné spáry a přebroušený, barevně sjednocený lesklý povrch dodává interiéru moderní nádech.

Tip

Ideální je povrch nebrousit pomocí strojů, ale ručně. To proto, abychom bruskou nezajeli příliš do hloubky dílce a tím nenarušili strukturu původního povrchu. Každý od lakovaného povrchu očekává něco jiného. Někdo více matný povrch, někdo lesklý povrch, světlý odstín nebo tmavý. Tuto problematiku je nejlepší probrat s dodavatelem transparentního laku. I tak ale doporučuji provézt nejprve nátěrový test.

Ošetření

1 Lokální poškození - na požadované místo nanést správkovou hmotu (rychletuhnoucí hmota na bázi betonu) a vytvarovat do požadovaného tvaru. Je důležité zvolit barevně příbuzný odstín a směs namíchat v konzistenci dle postupu doporučeného výrobcem.

2 Surový povrch z výroby - lehké obroušení povrchu. Jedná se pouze o odstranění výstupků a hrubších nečistot na povrchu spodního líce dílce.

3 Lakování dílce - Klasickými malířskými pomůckami naneseme penetrační nátěr na beton. Pro dosažení větší lesklosti povrchu můžeme použít další transparentní nátěr.

Běžný skandinavský design

běžný skandinávský design stropsystem goldbeck

Popis

Stropní dílce jsou opatřeny nátěrem, nástřikem, ale spáry zůstávají viditelné. Je to velice praktický typ finální podoby stropu, který se používá dodnes u těch nejmodernějších staveb v severských zemích. Například Komplex 8 House v Kodani.

Tip

Tmel je vodou ředitelný. Je dobré si pomocí tmelu a vody vyrobit řidší penetrační směs, kterou před nánosem konečné tmelové vrstvy necháme zaschnout. Tím docílíme lepší přilnavosti tmelu a eliminujeme případy, kdy se vlivem špatného očištění nečistot ve spáře tmelová vrstva v některých místech od dílce odtrhne a vznikne vlasová trhlina.

Ošetření

1 Lokální poškození - na požadované místo nanést správkovou hmotu (rychle tuhnoucí hmota na bázi cementu) a vytvarovat do požadovaného tvaru.

2 Kaverny (vzduchové póry) - očistíme povrch a kaverny zapravíme nanesením správkové hmoty. Použijeme klasické zednické pomůcky (špachtle, hladítko, gumové stěrky, ...)

3 Úprava pro viditelné spáry - vyčistit celý průřez spáry. Optické sjednocení šíře spáry pomocí přetíratelného tmelu. Nejčastěji se používá akrylátový.

4 Surový povrch z výroby - lehké obroušení povrchu. Jedná se pouze o odstranění výstupků a hrubších nečistot na povrchu spodního líce dílce.

5 Zhotovení finální povrchové úpravy - finální povrchovou úpravu zhotovíme stříkáním nebo klasickým nanášením. Při zhotovení pomocí stříkání můžeme vlivem změny velikosti trysky docílit různé PLASTICKÉ struktury povrchu. Při klasickém nanášení, tedy například válečkem, dosáhneme požadované struktury buď použitím různých typů válečků ( molitanový, textilní s delším vlasem, ...) nebo například přidáním zrnitých komponentů přímo do nátěrové směsi. Toto doporučuji probrat s prodejcem směsi.

Klasický omítaný strop bez přiznaných spár

klasický omítaný strop stropsystem goldbeck

Popis

Jedná se o velice častý typ úpravy stropu. Způsobů zakrytí spáry je hned několik. Já jsem vybral pouze dva nejčastější způsoby, které dle mého názoru zákazníci používají nejvíce.

Tip

Jakmile se spára spodního líce vyplňuje tvrdým materiálem (spárová hmota, malta, ...), je nutné použít skleněnou tkaninu (perlinku) pro zpevnění.

Ošetření

1 Lokální poškození - odpadá oprava zálivkové hrany.

2 Úprava pro nepřiznané spáry - po očištění spáry napenetrujeme včetně prostoru okolo spáry (pruh cca 30 cm), spáru vyplníme větším množstvím správkové hmoty, kterou přetáhneme širokým hladítkem do větší šíře směrem do nadvýšeného dílce. Přes tuto plochu naneseme skleněnou tkaninu (perlinku), přes kterou opět hladítkem naneseme správkovou hmotu. Na celou plochu takto upraveného stropu naneseme tenkou štukovou vrstvu. V případě, že nebudeme strop štukovat, provedeme vyplnění spáry pouze pomocí tmelu.

3 Zhotovení finálního nátěru - finální povrchovou úpravu zhotovíme stříkáním nebo klasickým nanášením. Při zhotovení pomocí stříkání můžeme vlivem změny velikosti trysky docílit různé struktury povrchu. Při klasickém nanášení, tedy například válečkem, dosáhneme požadované struktury buď použitím různých typů válečků (molitanový, textilní s delším vlasem, ...) nebo například přidáním zrnitých komponentů přímo do nátěrové směsi. Toto doporučuji probrat s prodejcem směsi.

vyplnění spáry správkovou hmotou stropsystem goldbeck

Při vyplnění spáry správkovou hmotou je důležité toto kritické místo zpevnit pomocí skleněné tkaniny (perlinky), pruhem v šíři cca 30cm. Ideální je samozřejmě zpevnit skleněnou tkaninou celou plochu stropu.

vyplnění spáry tmelem stropsystem goldbeck

Při vyplnění spáry pomocí tmelu postupujeme dle návodu uvedeného výrobcem. Po očištění celé plochy stropu můžeme nanášet finální povrchovou úpravu. Plochu impregnujeme dle návodu uvedeného výrobcem nátěru.

1 Zálivková spára
2 Spiroll
3 Správková hmota
4 Tmel
5 Skleněná tkanina (perlinka)
Kontaktujte nás