Nezávazně poptat
Goldbeck Studio

Konstrukční detaily

1 Nosné zdivo
2 Stropní panel
3 Ucpávka dutin stropních dílců
4 Odvodňovací otvory dutin
5 Roznášecí mazanina tl. 50 mm
6 Věnec v úrovni stropu
7 Zálivková výztuž
8 Tepelná izolace věnce
9 Věncovka z vnějšího líce
10 Povrchová úprava stropu
11 Vlastní konstrukce podlahy
12 Věnec pod úrovní stropu
13 Věncovka z vnitřního líce
14 Věncový U profil
15 Zálivková výztuž průběžná
konstrukční detaily Goldbeck

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na roznášecí mazaninu

konstrukční detaily Goldbeck

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec

konstrukční detaily Goldbeck

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec s věncovkou

konstrukční detaily Goldbeck

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec s U profilem

konstrukční detaily Goldbeck

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec

konstrukční detaily Goldbeck

Kombinované uložení stropních dílců na vnitřní stěnu

konstrukční detaily Goldbeck

Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu při průběžných spárách dílců

konstrukční detaily Goldbeck

Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu při neprůběžných spárách dílců

konstrukční detaily Goldbeck

Tvar a výztuž zálivkové spáry mezi stropními dílci

konstrukční detaily Goldbeck

Technologická dobetonávka mezi stropními dílci

konstrukční detaily Goldbeck

Dobetonávka mezi stropními dílci

konstrukční detaily Goldbeck

Ocelová výměna jednostranná

konstrukční detaily Goldbeck

Ocelová výměna oboustranná

konstrukční detaily Goldbeck

Usazení stropního dílce na ocelovou výměnu

Kontaktujte nás