Nezávazně poptat
Goldbeck Studio

Pracovní postupy

Usazení panelů a všechny práce spojené s realizací konstrukcí Stropsystem Goldbeck provádí náš šéfmontér.

Uložení stropních panelů

ulozeni stropsystem goldbeck

Nosné stěny je pod úrovní stropu nutno opatřit železobetonovým věncem, případně roznášecí betonovou mazaninou (s vloženou výztuží, tl. min. 50 mm) – závisí na únosnosti podpor a statickém řešení tuhosti celého objektu. V případě použití věncovek (popř. bednicích U-profilů) je nutné zajistit uložení stropních dílců min. 100 mm za věncovky (věncovky nelze uvažovat jako nosné).

Délka uložení stropních dílců se standardně navrhuje 100-150 mm. Návrhová délka závisí na typu podpůrné konstrukce a na zatížení stropních dílců a může se s ohledem na tyto parametry lišit.

Stropní dílce musí být uloženy na podpůrnou konstrukci v celé šířce bez viditelné mezery mezi dílcem a podpůrnou konstrukcí. Pokud je varianta uložení zaznamenána v technické dokumentaci, je nutné předepsanou variantu dodržet.

Panely se standardně ukládají:

na vrstvu suchého cementu – platí pouze pro podpory se zaručenou rovinatostí (max. 2 mm na šířku dílce)

do maltového lože (MC5) tl. 15 mm

Pokud není zajištěno uložení v celé šířce dílce bez viditelné mezery mezi dílcem a podpůrnou konstrukcí (nerovný podklad, vyrovnávání výšek podložkami), je nutné zajistit uložení dílce po celé šířce, nejlépe do maltového lože (MC5)

Stropní dílce uložené přes celou šířku nosné podpory (např. konzolové panely) musí být vždy uloženy do maltového lože.

Prefabrikované dutinové stropní dílce jsou samonosné a není třeba je montážně podpírat.

V případě použití poloprefabrikovaných desek PRESTO (používaných např. pro vetknutí balkónů do stropní konstrukce) je nutné rozmístit a na potřebnou výšku nastavit montážní podpěry (nejlépe rektifikovatelné). Podpěry se instalují průběžně (cca ve třetinách rozpětí) kolmo na směr rozpětí desek s možností vyrovnání do montážní polohy a případným nadvýšením podle polohy sousedních stropních dílců.

Manipulace s dutinovými stropními dílci se provádí pomocí samosvorných montážních kleští (dílce nemají žádné montážní úchyty), případně pomocí dvojice lanových podpínek. Manipulace s poloprefabrikovanými deskami PRESTO se provádí za spřahovací oka zabudovaná v deskách, případně pomocí dvojice lanových podpínek.

Uložení schodišť, schodišťových podest a ramen

ulozeni stropsystem goldbeck

Schodišťové prvky (ramena, podesty) se ukládají na liniové podpory (schodišťové zdi, překlady, průvlaky). Před uložením schodišťových prvků je třeba úložnou plochu podpory opatřit pryžovou podložkou (nebo izolačním prvkem pro přerušení kročejového hluku), případně prvek osadit do maltového lože nebo lože ze suchého cementu.

Manipulace se schodišťovými dílci se provádí pomocí lanových závěsů, u schodišťových ramen pomocí speciálních zkracovacích řetězových závěsů. Dílce jsou pro manipulaci opatřeny transportními a montážními úchyty (závitové hmoždinky nebo kotvy s kulovou hlavou).

Uložení schodišť, balkonových dílců

ulozeni stropsystem goldbeck

U konzolových balkónových desek je nezbytné konstrukci v montážním stádiu na volném okraji podepřít. V případě, že je celá konstrukce balkónu předsazená před vnější líc zdiva (např. u obvodových stěn se zateplením), je nutné pro balkón vytvořit samostatně stojící podpůrnou konstrukci (lešení), na kterou se balkón uloží.

Manipulace s balkónovými dílci se provádí pomocí lanových závěsů, dílce jsou pro manipulaci opatřeny transportními a montážními úchyty (závitové hmoždinky nebo kotvy s kulovou hlavou).

Úložná plocha dílce se opatří ložem ze suchého cementu nebo cementové malty.

Kontaktujte nás