Konstrukční detaily


 • Nosné zdivo 1
 • Stropní panel 2
 • Ucpávka dutin stropních dílců 3
 • Odvodňovací otvory dutin 4
 • Roznášecí mazanina tl. 50 mm 5
 • Věnec v úrovni stropu 6
 • Zálivková výztuž 7
 • Tepelná izolace věnce 8
 • Věncovka z vnějšího líce 9
 • Povrchová úprava stropu 10
 • Vlastní konstrukce podlahy 11
 • Věnec pod úrovní stropu 12
 • Věncovka z vnitřního líce 13
 • Věncový U profil14
 • Zálivková výztuž průběžná 15
Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na roznášecí mazaninu

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na roznášecí mazaninu

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec s věncovkou

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec s věncovkou

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec s U profilem

Uložení stropních dílců na obvodovou stěnu na železobetonový věnec s U profilem

Boční uložení stropních dílců na obvodovou stěnu

Boční uložení stropních dílců na obvodovou stěnu

Kombinované uložení stropních dílců na vnitřní stěnu

Kombinované uložení stropních dílců na vnitřní stěnu

Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu při průběžných spárách dílců

Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu při průběžných spárách dílců

Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu při neprůběžných spárách dílců

Uložení stropních dílců na vnitřní stěnu při neprůběžných spárách dílců

Tvar a výztuž zálivkové spáry mezi stropními dílci

Tvar a výztuž zálivkové spáry mezi stropními dílci

Technologická dobetonávka mezi stropními dílci

Technologická dobetonávka mezi stropními dílci

Dobetonávka mezi stropními dílci

Dobetonávka mezi stropními dílci

Ocelová výměna jednostranná

Ocelová výměna jednostranná

Ocelová výměna oboustranná

Ocelová výměna oboustranná

Usazení stropního dílce na ocelovou výměnu

Usazení stropního dílce na ocelovou výměnu