Postup spolupráce


ZÁKAZNÍK

TEAM STROPSYSTEM

Váš první kontakt s námi

  Ideálně je součástí:
 • Vaše jméno, kontaktní telefon, e-mail a korespondenční adresa
 • místo stavby (ideálně číslo parcely příslušného katastrálního území)
 • předmět poptávky (např. stropní dílce, balkony, schodiště)
 • termínový odhad realizace dodávky stropu (případně harmonogram v případě dodávky na etapy)
 • stavební výkresová část stavby - půdorysy všech pater, řez stavbou, půdorys krovu (nejlépe formát DWG)

V případě nejasností, nebo potřeby dodatečných informací, Vás kontaktuje náš obchodní technik.

do týdne od zaslání poptávky

  součástí je:
 • specifikace rozsahu dodávky
 • celková cena s platebními podmínkami
 • nejdřívější termín zahájení dodávky
 • technické parametry dodávky
  Zpracováváme na základě:
 • odborného předběžného návrhu
 • požadavků na stropní konstrukci
 • možností našeho produktu
 • odhadu přístupových podmínek pro naši techniku

naše práce se rozeběhnou na plné obrátky

 • objednávku zasílejte na mail obchodního technika
 • když si nevíte rady, kontaktujte obchodního technika

staticky posouzený návrh stropní konstrukce Vám náš konstruktér zašle do týdne od podání objednávky

můžeme vytvořit výrobní výkresy, předat je k výrobě a naplánovat montáž

 • zasílejte v odpovědi na technický návrh od konstruktéra
 • po odsouhlasení můžeme provést také korekci cenové kalkulace
 • tímto také potvrdíme Vaši objednávku

se zasláním kupní smlouvy jak na Váš e-mail, tak na Vaši kontaktní adresu

 • spolu s kupní smlouvou zasíláme i veškeré přílohy a zálohové faktury
 • součástí je i kontakt na dispečink montáží a výpis všech dodávaných prvků a služeb
 • potvrzenou smlouvu zasílejte e-mailem obchodnímu technikovi
 • s potvrzenou smlouvou zahajujeme výrobu všech prvků Vaší objednávky

volejte na dispečink montáží pro stanovení termínu montáže

 • kontakt na dispečink nalezneze na kupní smlouvě
 • dispečer plánuje montáž tak, aby vyhovovala Vám, šéfmontérovi, dopravci i jeřábníkovi
 • sledujte počasí na Vaší stavbě
 • v případě nepříznivých podmínek pro montáž (např. velmi podmáčený terén, povodně, sněhová kalamita), znovu volejte dispečik pro přeplánování montáže

uhrazení zálohových faktur alespoň týden před termínem montáže
zpravidla už máme všechny prvky vyrobené a zamluvené služby pro montáž Vaší stavby

 • časová odvislost od aktuálních dopravně montážních a expedičních podmínek
 • dodávka je dle objednávky řešena s vyšší či nižší realizační součinností mezi námi a Vámi
 • vystavení montážního protokolu na konci každého montážního dne
 • montážní protokol je Vám předán k vyjádření a potvrzení o úplnosti dodávky