Postup spolupráce

Postup spolupráce


V této části si Vám dovolíme představit chronologicky a obsahově jednotlivé etapy a k nim pravidla součinnosti mezi námi jako dodavatelem produktu a služeb a Vámi jako příjemcem produktu a služeb. V levém sloupci najdete to, co očekáváme od Vás, v pravém pak co obdržíte od nás v jednotlivých fázích spolupráce. Snažíme se co možná nejvíce flexibilně přizpůsobit Vašim možnostem a požadavkům v technické a realizační fázi dodávky. Tyto vaše možnosti a zájmové požadavky je vhodné z vaší strany sdělit již v prvotní fázi při zaslání poptávky, abychom vhodně a efektivně nasadili tyto režimy již při technickém návrhu a zpracování nabídky a proběhla takto i realizace k Vaší plné spokojenosti.

Chcete zpracovat nabídku ?

Kontaktujte nás.