Reference


K výrobě používáme nejmodernější technologie ve vlastních závodech. Výroba na jednom místě nám umožňuje dodržet maximální kvalitu od přípravy betonové směsi přes předpínání výztuže, betonáž, zhutňování a ošetřování mladého betonu až po manipulaci s výrobními dílci a jejich skladováním.

Jedinou vaší starostí bude porovnat finanční a časové úspory, které vám volba konstrukce Stropsystem přinese.