Dílce SPG výšky 200mm


spiroll 500 schema

Základní technické údaje

Tloušťka

200

mm

Šířka

Výrobní

1196 mm

Skladebná

1200 mm
Manipulační hmotnost

258

kg/m2

310

kg/bm
Doplňkové šířky

320

mm

500

mm

700

mm

880

mm

1070

mm
Spotřeba betonu do spár

6,5

l/m2
Hmotnost se zálivkou do spár

270

kg/m2
Krytí horních lan 30 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Index vzduchové neprůzvučnosti R'w,R 50 dB
Index vzduchové neprůzvučnosti Ln,w,eq,R 81 dB
Tepelný odpor 0,157 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s naším technickým oddělením
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Přepínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1, XC3, XA1, (XD1 po konzultaci s výrobce)

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3 ČSN EN 1990 ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
[mm2] [mm2] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m]
SPG 200952) 0 260 56,6 24,6 35,7 25,2 67,8
SPG 20097 0 364 84,1 57,5 50,1 34,2 69,0
SPG 20597 260 364 86,3 59,4 51,8 32,4 71,3
SPG 20043 0 528 117,3 73,3 67,8 44,9 68,6
SPG 202073) 104 651 140,2 80,9 83,5 52,6 69,6
SPG 205073) 260 651 139,2 79,5 84,3 51,5 71,1
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte naše technické oddělení
Konstrukční zásady viz PN SP 01-2023
Vysvětlivky
Ap,h plocha výztuže horní
Ap,s plocha výztuže spodní
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 4 m
2) dílce typu SPG 20095 není možné staticky oslabovat
3) výhodná alternativa pro SPG20207 i SPG20507 je vyšší dílec s menším stupněm vyztužení

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

spiroll 400 schema

Třída prostředí XC1

Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350