Dílce SPH výšky 150mm


spiroll 500 schema

Základní technické údaje

Tloušťka

150

mm

Šířka

Výrobní

1196 mm

Skladebná

1200 mm
Manipulační hmotnost

246

kg/m2

295

kg/bm
Doplňkové šířky 4)

250

mm

390

mm

530

mm

670

mm

810

mm

950

mm

1090

mm
Spotřeba betonu do spár

5,7

l/m2
Hmotnost se zálivkou do spár

261

kg/m2
Krytí horních lan -
Krytí spodních lan 32 mm
Vážená vzduchová neprůzvučnost (laboratorní) Rw, (C; Cr) 49 (-1; -5) dB
Vážená normalizovaná hladina kročejového hluku Ln,w (Ci) 83 (-11) dB
Tepelný odpor 0,14 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s naším technickým oddělením
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Předpínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1, XC3, XA1

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3 ČSN EN 1990 ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
[mm2] [mm2] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m]
SPH 150952) 0 260 38,5 15,5 23,9 16,1 70,4
SPH 15097 0 364 56,6 39,1 33,8 21,9 71,5
SPH 150993) 0 416 70,6 44,6 43,8 27,3 72,4
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte naše technické oddělení
Konstrukční zásady viz PN SP 01-2023
Vysvětlivky
Ap,h plocha výztuže horní
Ap,s plocha výztuže spodní
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 4 m
2) dílce typu SPH 15095 není možné staticky oslabovat
3) výhodnou alternativou pro SPH15099 je vyšší dílec s menším stupněm vyztužení
4) neplatí pro SPH 15095 - pro jednotlivé typy vyztužení lze použít další doplňkové šířky (viz konstrukční zásady)

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

spiroll 400 schema

Třída prostředí XC1

Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350