Dílce SPH výšky 165mm


spiroll 500 schema

Základní technické údaje

Tloušťka

165

mm

Šířka

Výrobní

1196 mm

Skladebná

1200 mm
Manipulační hmotnost

250

kg/m2

300

kg/bm
Doplňkové šířky

(250)

mm

390

mm

530

mm

670

mm

810

mm

950

mm

1090

mm
Spotřeba betonu do spár

5,0

l/m2
Hmotnost se zálivkou do spár

266

kg/m2
Krytí horních lan 35 mm
Krytí spodních lan 32 mm
Vážená vzduchová neprůzvučnost (laboratorní) Rw, (C; Cr) 50 (-2; -7) dB
Vážená normalizovaná hladina kročejového hluku Ln,w (Ci) 83 (-11) dB
Tepelný odpor 0,145 m2K/W
Třída požární odolnosti
Vyšší třídu požární odolnosti (≥ REI 60) konzultujte s naším technickým oddělením
min. REI 45
Beton C45/55 (fck = 45 MPa)
Předpínací ocel Y1860S7_R1 (fpk = 1860 MPa, fp0,1k = 1600 MPa)
Třída prostředí XC1, XC3, XA1

Statické parametry

ČSN EN 1168 + A3 ČSN EN 1990 ČSN EN 1992-1-1
Typ vyztužení Průřezové charakteristiky
Ap,h Ap,s MR,d MR,k1) MR,w.021) MR,dek1) VRdct1
[mm2] [mm2] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m] [kNm / 1,20 m]
SPH 16097 0 364 64,8 43,0 38,5 25,8 61,8
SPH 16099 0 468 81,2 52,8 49,9 32,2 62,5
SPH 16699 312 468 83,2 51,6 52,9 31,9 69,4
SPH 162452) 104 632 104,2 61,4 65,4 40,4 64,1
V případě požadavků konzolového vyložení kontaktujte naše technické oddělení
Konstrukční zásady viz PN SP 01-2023
Vysvětlivky
Ap,h plocha výztuže horní
Ap,s plocha výztuže spodní
MR,d moment na mezi únosnosti dílce
MR,k moment na mezi napětí betonu v tahu, porovnání s charakteristickou kombinací zatížení
MR,w.02 moment na mezi šířky trhlin 0,2 mm, porovnání s častou kombinací zatížení
MR,dek moment na mezi dekomprese, porovnání s kvazistálou kombinací zatížení pro XC2 / XC3
VRdct1 mezní únosnost dílce ve smyku v oblasti bez trhlin, pro uložení na poddajné podpory (průvlaky) se doporučuje omezit na 50% až 70% (viz konstrukční zásady)
1) hodnoty MR,k, MR,w.02, MR,dek - uvedeny pro délku panelů 4 m
2) výhodnou alternativou pro SPH16245 je vyšší dílec s menším stupněm vyztužení

Orientační únosnost stropních dílců pro rovnoměrné zatížení

spiroll 400 schema

Třída prostředí XC1

Únosnosti stropních dílců v grafu jsou omezeny hodnotou aktivního průhybu L/350